Keynote på CXM Summit

På hotell Birger Jarl i Stockholm anordnades Customer Experience Management Summit och jag var inbjuden som talare.

Föredraget gick under titeln “Att konsumera en identitet”.

Nedan finner ni en kort beskrivning av talet från programmet.

Traditionell marknadsföring tappar i effekt och för att bli framgångsrik krävs det att man måste jobba mer digitalt med varumärket för att kunna leverera en kundupplevelse som hela tiden överträffar förväntningarna och därmed öka företagets lönsamhet.

I detta föredrag sätter konsumentforskaren Marcus Klasson fokus på en digital verklighet och behandlar det centrala identitetsprojektet. Hur vi som människor är vad vi äger men att vi även idag är vad vi delar. Genom att djupdyka i individers strävan efter både en unik identitet och social samhörighet får vi insikter till människors bakomliggande motiv för en meningsfull vardag. Med bakgrund i dessa kundinsikter talar Marcus om ett antal olika marknadsföringsstrategier baserat på “culture marketing”. Avslutningsvis ger Marcus, som även forskar kring matkultur, en framtidsspaning inom mat och dryck och berättar om sin syn på framtidens konsument.

Kulturskapande kommunikation i en digital matålder

Höll ett frukostseminarium med titeln “Kulturskapande kommunikation i en digital matålder” för Marknadsföreningen Stockholms medlemmar i veckan. Tack alla som kom! Nedan några vänliga ord från Helen Crowe Blomgren från Marknadsföreningen:

“Your culture is your brand”. Vi är vad vi äger, vi är vad vi delar. Marcus KlassonMatbyrån STHLM bjöd på en inspirerande presentation om kulturskapande kommunikation för Marknadsföreningen Stockholm i veckan. Urban Deli startade ett surdegshotell som PR-trick och det blev kvar. Surdegstrenden lyfte nya ideal i vad det innebär att vara man. Projektet ”Everything happens for a Riesling” för tyska vininstitutet blev en vinguide och en reality-filmserie i samarbete med fyra restauranger. För Amarula gjorde Matbyrån en framgångsrik kampanj med filmer av marulafruktens ursprung i Afrika och arbetet med lokalbefolkningar där, samt elefanterna som blev symbolen för drycken. Content är nyckeln, sade Markus. Sätt varumärket i fokus. Några framtidsspaningar: -Konstant rörlighet är den nya normen -Butikens förändrade roll med mer online och AI i butik -Digitalisering av mat -Förpackningar och logistik/logistik som konkurrensfördel Stort tack till Marcus för att du delade med dig av din kreativitet och framtidsanalys, till nätverksledaren Anna Broback, och till alla som kom. Tack också till The Castle “Slottet”​ Slottsbacken 8 för att vi fick vara i era fina lokaler.

Marcus Klasson

Marcus Klasson om framtidens mat

Frukostseminarium: Kulturskapande kommunikation med Matbyrån

Håller ett frukostseminarium för Marknadsföreningen Stockholm och dess medlemmar den 22 maj. Följ länken för mer information och anmälan. Nedan ett utdrag om föredraget.

Föredraget Kulturskapande kommunikation i en digital matålder sätter fokus på individens identitetsskapande och hur varumärken kan använda sig av insikter kring identitetsprojektet i deras varumärkesbyggande. Med bakgrund i Culture Marketing och Matbyråns arbete hanteras ett antal explicita metoder för att nå igenom dagens mediabrus.

Mat är människans bränsle men i dagens västerländska samhälle handlar mat om så mycket mer. Mat och den kultur som är knuten till mat handlar om livsstil och status, om ekonomi och sysselsättning, om ens ursprung och naturligtvis om hälsa. Vad vi äter och väljer att inte äta är ett dagligt vittnesmål till vem vi är och hur vi väljer att leva våra liv.

Matbyrån är kommunikationsbyrån med fokus på mat och dryck. Matbyrån strävar efter att utveckla koncept som väcker nyfikenhet. Affärsdrivande resultat är målet där insikt i hur målgrupper tänker och agerar är grunden för Matbyråns arbete.

Marcus Klasson är en konsumentforskare knuten till Lunds Universitet och medgrundare till Matbyrån. I sin forskning använder Marcus sociokulturella tillvägagångssätt för att ytterligare förstå de dynamiska relationerna mellan konsumenttrender, marknadsplatsen och kulturens betydelse med särskild inriktning på populärkultur.

När: Tisdag 22 maj, kl 08:00-09.30
Var: The Castle, Slottsbacken 8

Efter nätverksträffen erbjuds även en rundvandring på den participatoriska arbetsplatsen och co-working spacet The Castle, “Slottet”, Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Lyssna på hur Slottet arbetar med kulturskapande kommunikation i deras strävan att utmana vad en arbetsplats kan vara.

Mer info om Matbyrån: www.matbyransthlm.com
Mer info om Marcus Klasson: www.marcusklasson.com
Mer info om Slottet: www.thecastle.nu

Brand Culture: In Search of Identity

Boksläpp dagen till ära! Jag har författat delen “Brand Culture: In Search of Identity”. Boken i sin helhet heter Brand Theories. Nedan ett utdrag från Studentlitteratur.

Brand Theories – Perspectives on brands and branding

Brand Theories offers a multifaceted understanding of brands and branding. The purpose of the book is to provide the reader with a more advanced knowledge, by treating brands and branding from three different perspectives: a brand management perspective, a consumer perspective, and a critical perspective.

By allowing readers to shift perspectives, the book offers the unique opportunity to analyze and understand brand phenomena/branding practices from several angles at the same time. It thereby encourages a more reflective and nuanced approach, compared to many traditional brand management text books. Brand Theories primarily targets bachelor and master students in marketing, but would also be most interesting and useful to marketing and branding practitioners.

 

IMG_0881IMG_0880

Ma(t)skulinitet På Almedalsveckan: Bilder

Lite actionbilder från Science Slam på Almedalsveckan 2016! Johan Wester agerade moderater och fick givetvis igång publiken. Tillsammans med 5 andra forskare bjöd vi publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom helt olika ämnen. Jag talade jämställdhet genom min senaste studie om män som lagar mat i hemmet. Platsen va Öresundshuset, Donners huset!

Marcus Klasson, Lunds Universitet, om män som lagar mat i hemmet i Almedalen 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, om män som lagar mat i hemmet på Almedalen

Marcus Klasson, Lunds Universitet om jämställdhet under Science Slam på Almedalsveckan 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, om jämställdhet under Science Slam på Almedalsveckan 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, och Johan Wester, Komiker, förbereder sig inför Science Slam på Almedalsveckan 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, och Johan Wester, Komiker, förbereder sig inför Science Slam på Almedalsveckan 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, och Johan Wester, Komiker, på Almedalsveckan 2016

Marcus Klasson, Lunds Universitet, och Johan Wester, Komiker, på Almedalsveckan

Ma(t)skulinitet på Almedalsveckan

Nästa vecka är jag aktuell i Science Slam som anordnas på Almedalsveckan! Tillsammans med 5 andra forskare bjuder vi publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom helt olika ämnen. Publiken är jury och röstar fram vinnaren – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Vi forskare presenterar vår forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst fem minuter. Vi får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Konceptet är ett nytt sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna genom den så kallade tredje uppgiften. Själv kommer jag tala om män som lagar mat i hemmet och maskulinitetskonstruktioner. Platsen är Öresundshuset, Donners huset, och tiden 17.15-18.45. Nedan är en kortfattad version om vad ni kan förvänta er!

Ett ökat fokus på den nordiska matkulturen har inneburit en ökad nyfikenhet på råvaror, matprodukter och maträtter, hur de odlats, tillverkats eller tillagats, och av vem. Medialt leds denna rörelse av män och vi har sett en enorm ökning av unga mäns intåg i köket de senaste 20 åren. Dessa män representerar inte bara nya gastronomiska idéer, men också alternativa föreställningar om att vara en man i en globaliserad ålder. Den nynordiska mannen har blivit en global ikon, en man som balanserar autentiska matupplevelser och en återgång till en förlorad tid av hur mat ska tillagas med en nyskapande och kreativ vision. I denna avvägning reproduceras och utmanas kulturella föreställningar om manlighet. 

Med detta föredrag kommer jag att analysera maskulinitetskonstruktioner som är grundade i det nya nordiska köket och placera dem i förhållande till den nuvarande matkulturens idéer om mat och manlighet. Med bakgrund i en etnografisk studie om unga män som lagar mat i hemmet får vi möjlighet att identifiera ett antal diskurser som förhandlats fram genom de olika manliga bilder som dagens matkultur erbjuder. Bilder som både styrker och utmanar våra tankar om både maskulinitet och jämställdhet. 

Publicerade en artikel på denna studie i vintras, ni hittar den i JMM’s bibliotek, EBSCO Host eller på Google Scholar:

Klasson, M and S. Ulver. 2015. ”Masculinising domesticity: An investigation of men’s foodwork.” Journal of Marketing Management, 31(15-16):1652-1675.