Keynote på Gastronomins dag

På Gastronomins Hus vid Högskolan i Kristianstad bjöd Gastronomiprogrammet in aktörer från livsmedelssektorn och andra med intresse för gastronomi under temat ”Den svenska måltidskonsumenten”.

Dagen till ära var jag keynote speaker och höll föredraget “Det nynordiska köket i en digital matålder: En berättelse om den svenska matkulturens utveckling under det senaste århundradet”.

Tore Wretman Symposiet 2022

Närvarade och presenterade på 2022 års Tore Wretman Symposium i veckan. Symposiet ägde rum i Stockholm och är en del i förberedelserna av den större forsknings- och policykonferens som kommer att genomföras som en del av “Stockholm European Capital of Gastronomy” under hösten 2023. Bakom årets symposium stod Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Nordic Association for Food Studies.

Med måltiden i fokus

Syftet med årets symposium var att lyfta fram och positionera svensk måltidsforskning och måltidsutveckling, och att formulera några av de policyfrågor som är av betydelse för gastronomins framtida utveckling i Sverige och internationellt. Symposiet kommer hade en multivetenskaplig inriktning, med discipliner från måltids-teologi till livsmedels-teknologi. Den gemensamma nämnaren återfinns i intresset för måltiden, ett lustfyllt och inspirerande forskningsfält som kan studeras med modeller och metoder från olika vetenskapsområden.

Festmiddag med “Sveriges Nya Landskapsmåltider”

Middagen bestod av tre rätter från ”Sveriges Nya Landskapsmåltider”, som satts samman och skapade en unik trerätters måltid. Just nu produceras 25 nya landskapsmåltider och en Stockholmsmåltid runt om i landet och under middagen var vi några en av de allra första som fick smaka på delar av resultatet. Sex av de kockar som varit involverade i att ta fram de nya landskapsmåltiderna från Södermanland, Närke och Östergötland var på plats och presenterade sina skapelser.

Under fikapauserna serverade Mästerkonditor Gustaf Mabrouk bl a sin version av sju sorters kakor i modern tappning. Gustaf Mabrouk blev 2019 utsedd till världens bästa konditor.

Mer information om symposiet finns på https://www.torewretmansymposiet2022.se/

The 2022 Nordic Consumer Culture Workshop in Gothenburg, Sweden

Attended the 2022 Nordic Consumer Culture Workshop in Gothenburg. Such a pleasure! The workshop is held annually for Nordic researchers interested in socio-cultural approaches. Two days of exciting discussions with productive and consumptive outcomes on many levels.

I’ll let the picture of the group end this post with an introduction from Ben Hartmann at the University of Gothenburg, “the group picture, ready for framing and to be added to your office decor and other exotic artwork. Please notice Jon’s virtual face on Jacob’s phone”

‘Food on Wheels – A Market-political approach’ at ICR22 in Liverpool

The competitive paper “Food on wheels – Towards a Market-political approach” accepted at the 11th Workshop on Interpretative Consumer Research in Liverpool, 2022.

The study explores the process by which market actors take an active role in market dynamic (and thus shape market development) to better understand and develop theoretical conceptualizations connected to change agents such as consumers as producers, working consumers and consumer entrepreneurs in the creation of symbolic market resources. I develop insights from an ethnographic inquiry in a contemporary street food movement in the Nordic region.

SIME 2022: Summer Edition

Attended SIME Leader Sessions at @Epicenter on May 4-5th. Two interesting days with talks and debates about the innovation, tech and sustainability. My particular focus was in connection to the streams of Foodtech and Marketing goes Tech. Noteworthy inputs were a panel discussion with Johan Jorgenson of Sweden Food Tech on challenges for a sustainable future, James Apperathui (Nato Spokesperson) on the invasion of Ukraine and Thunder Kelly on why burning man matters.

Below you can see the agenda and you can find more info on SIME here.

Keynote på CXM Summit

På hotell Birger Jarl i Stockholm anordnades Customer Experience Management Summit och jag var inbjuden som talare.

Föredraget gick under titeln “Att konsumera en identitet”.

Nedan finner ni en kort beskrivning av talet från programmet.

Traditionell marknadsföring tappar i effekt och för att bli framgångsrik krävs det att man måste jobba mer digitalt med varumärket för att kunna leverera en kundupplevelse som hela tiden överträffar förväntningarna och därmed öka företagets lönsamhet.

I detta föredrag sätter konsumentforskaren Marcus Klasson fokus på en digital verklighet och behandlar det centrala identitetsprojektet. Hur vi som människor är vad vi äger men att vi även idag är vad vi delar. Genom att djupdyka i individers strävan efter både en unik identitet och social samhörighet får vi insikter till människors bakomliggande motiv för en meningsfull vardag. Med bakgrund i dessa kundinsikter talar Marcus om ett antal olika marknadsföringsstrategier baserat på “culture marketing”. Avslutningsvis ger Marcus, som även forskar kring matkultur, en framtidsspaning inom mat och dryck och berättar om sin syn på framtidens konsument.

Kulturskapande kommunikation i en digital matålder

Höll ett frukostseminarium med titeln “Kulturskapande kommunikation i en digital matålder” för Marknadsföreningen Stockholms medlemmar i veckan. Tack alla som kom! Nedan några vänliga ord från Helen Crowe Blomgren från Marknadsföreningen:

“Your culture is your brand”. Vi är vad vi äger, vi är vad vi delar. Marcus KlassonMatbyrån STHLM bjöd på en inspirerande presentation om kulturskapande kommunikation för Marknadsföreningen Stockholm i veckan. Urban Deli startade ett surdegshotell som PR-trick och det blev kvar. Surdegstrenden lyfte nya ideal i vad det innebär att vara man. Projektet ”Everything happens for a Riesling” för tyska vininstitutet blev en vinguide och en reality-filmserie i samarbete med fyra restauranger. För Amarula gjorde Matbyrån en framgångsrik kampanj med filmer av marulafruktens ursprung i Afrika och arbetet med lokalbefolkningar där, samt elefanterna som blev symbolen för drycken. Content är nyckeln, sade Markus. Sätt varumärket i fokus. Några framtidsspaningar: -Konstant rörlighet är den nya normen -Butikens förändrade roll med mer online och AI i butik -Digitalisering av mat -Förpackningar och logistik/logistik som konkurrensfördel Stort tack till Marcus för att du delade med dig av din kreativitet och framtidsanalys, till nätverksledaren Anna Broback, och till alla som kom. Tack också till The Castle “Slottet”​ Slottsbacken 8 för att vi fick vara i era fina lokaler.

Marcus Klasson

Marcus Klasson om framtidens mat

Frukostseminarium: Kulturskapande kommunikation med Matbyrån

Håller ett frukostseminarium för Marknadsföreningen Stockholm och dess medlemmar den 22 maj. Följ länken för mer information och anmälan. Nedan ett utdrag om föredraget.

Föredraget Kulturskapande kommunikation i en digital matålder sätter fokus på individens identitetsskapande och hur varumärken kan använda sig av insikter kring identitetsprojektet i deras varumärkesbyggande. Med bakgrund i Culture Marketing och Matbyråns arbete hanteras ett antal explicita metoder för att nå igenom dagens mediabrus.

Mat är människans bränsle men i dagens västerländska samhälle handlar mat om så mycket mer. Mat och den kultur som är knuten till mat handlar om livsstil och status, om ekonomi och sysselsättning, om ens ursprung och naturligtvis om hälsa. Vad vi äter och väljer att inte äta är ett dagligt vittnesmål till vem vi är och hur vi väljer att leva våra liv.

Matbyrån är kommunikationsbyrån med fokus på mat och dryck. Matbyrån strävar efter att utveckla koncept som väcker nyfikenhet. Affärsdrivande resultat är målet där insikt i hur målgrupper tänker och agerar är grunden för Matbyråns arbete.

Marcus Klasson är en konsumentforskare knuten till Lunds Universitet och medgrundare till Matbyrån. I sin forskning använder Marcus sociokulturella tillvägagångssätt för att ytterligare förstå de dynamiska relationerna mellan konsumenttrender, marknadsplatsen och kulturens betydelse med särskild inriktning på populärkultur.

När: Tisdag 22 maj, kl 08:00-09.30
Var: The Castle, Slottsbacken 8

Efter nätverksträffen erbjuds även en rundvandring på den participatoriska arbetsplatsen och co-working spacet The Castle, “Slottet”, Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Lyssna på hur Slottet arbetar med kulturskapande kommunikation i deras strävan att utmana vad en arbetsplats kan vara.

Mer info om Matbyrån: www.matbyransthlm.com
Mer info om Marcus Klasson: www.marcusklasson.com
Mer info om Slottet: www.thecastle.nu