Ma(t)skulinitet på Almedalsveckan

Nästa vecka är jag aktuell i Science Slam som anordnas på Almedalsveckan! Tillsammans med 5 andra forskare bjuder vi publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom helt olika ämnen. Publiken är jury och röstar fram vinnaren – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Vi forskare presenterar vår forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst fem minuter. Vi får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Konceptet är ett nytt sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna genom den så kallade tredje uppgiften. Själv kommer jag tala om män som lagar mat i hemmet och maskulinitetskonstruktioner. Platsen är Öresundshuset, Donners huset, och tiden 17.15-18.45. Nedan är en kortfattad version om vad ni kan förvänta er!

Ett ökat fokus på den nordiska matkulturen har inneburit en ökad nyfikenhet på råvaror, matprodukter och maträtter, hur de odlats, tillverkats eller tillagats, och av vem. Medialt leds denna rörelse av män och vi har sett en enorm ökning av unga mäns intåg i köket de senaste 20 åren. Dessa män representerar inte bara nya gastronomiska idéer, men också alternativa föreställningar om att vara en man i en globaliserad ålder. Den nynordiska mannen har blivit en global ikon, en man som balanserar autentiska matupplevelser och en återgång till en förlorad tid av hur mat ska tillagas med en nyskapande och kreativ vision. I denna avvägning reproduceras och utmanas kulturella föreställningar om manlighet. 

Med detta föredrag kommer jag att analysera maskulinitetskonstruktioner som är grundade i det nya nordiska köket och placera dem i förhållande till den nuvarande matkulturens idéer om mat och manlighet. Med bakgrund i en etnografisk studie om unga män som lagar mat i hemmet får vi möjlighet att identifiera ett antal diskurser som förhandlats fram genom de olika manliga bilder som dagens matkultur erbjuder. Bilder som både styrker och utmanar våra tankar om både maskulinitet och jämställdhet. 

Publicerade en artikel på denna studie i vintras, ni hittar den i JMM’s bibliotek, EBSCO Host eller på Google Scholar:

Klasson, M and S. Ulver. 2015. ”Masculinising domesticity: An investigation of men’s foodwork.” Journal of Marketing Management, 31(15-16):1652-1675.

Hur jämställt är rymdimperiet egentligen? Ett samtal om Star Wars och feminism

Jag är aktuell i den nya s k Star Wars-bibeln i ett sexsidigt reportage om feminism och Star Wars. Här diskuterar jag genuskonstruktioner med de kvinnliga karaktärerna Leia och Padme i fokus. Vi tittar exempelvis på vilken roll prinsessan Leia har haft för den kvinnliga frigörelsen och vad de olika karaktärerna i de olika filmerna symboliserar. Nu när Disney köpt filmrättigheterna blir det intressant att se hur kvinnor gestaltas i den nya trilogin. Kontentan blir att det är viktigt att kunna ifrågasätta de karaktärer och verk som älskas av miljoner människor. Skriften som Aftonbladet ligger bakom finns än så länge enbart i fysisk form men beskrivs på nätet bland annat i Aftonbladets artikel Nu kommer det bästa magasinet i hela galaxen. Finns nu på pressreader här. Som ni kanske vet ägnar jag min forskning framförallt åt konsumentkultur och du kan ta del av denna bland annat i en av mina (medförfattare Sofia Ulver) senaste artiklar Masculinising domesticity: an investigation of men’s domestic foodwork.

Tove Björnlundh är journalisten bakom. Ta del av artikeln Hur många kvinnor får plats i rymden?

Star Wars

Speaking at CCT15 in Fayetteville, AR

Presenting the working paper “Let’s cook together: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity” at the 2015 Consumer Culture Theory Conference in Fayetteville, Arkansas. The conference is organized by University of Arkansas and held June 18-21, 2015.

The paper is co-authored with Associate Professor Sofia Ulver, Lund University.

Speaking at the seminar “Streetfood culture in Gothenburg”

Speaking at The Museum of Gothenburg Seminar Series, Wednesday 27th of May, 17.00. The session is entitled “Streetfood culture in Gothenburg”. Food trucks has, in similarity with other Nordic cities, established themselves in the city street scene. But why did street food become trendy? And how does street food in the public space relate with urban development in general?

Come and listen at Norra Hamngatan 12, Göteborgs Stadsmuseum

Föreläser och medverkar i en paneldebatt vid Göteborgs Stadsmuseums seminarieserie “Mellanrum”. Seminariet har titeln “Streetfoodkulturen i Göteborg”. Sedan sommaren 2014 är mobila matvagnar ett vanligt inslag i Göteborg, liksom i de andra nordiska storstäderna. Men till vem riktar sig den trendiga maten? Och hur hänger matservering på offentlig plats ihop med stadsutvecklingen i övrigt?

När: Onsdag 27e Maj Tid: 17.00 Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Mer info: http://goteborgsstadsmuseum.se/program/streetfoodkulturen-i-goteborg

Speaking on Science Slam at the Skåne Food Festival

Skåne Food Innovation Network and Lund University Food Studies are arranging ‘Science Slam’ at the Skåne Food Festival. I will speak about a recent study of Sweden – The New Culinary Nation (Matlandet Sverige) initiative from a consumer culture perspective. More specifically the role of media and governmental policies in the attempt of creating a new Nordic cuisine.

So what is Skåne Food Festival? The Skåne Food Festival brings together small and big food producers who want to promote craftsmanship and the industry together. The aim is to create a regional meeting place where commercial interests and private individuals who are interested in food can meet annually and carry Skåne’s gastronomy forwards.

When: Friday May 22nd
Time: 13.00-14.30
Place: Morgondagens möjlighet (area at the festival)

More info:
http://skanesmatfestival.se/
https://www.facebook.com/skanesmatfestival