Keynote på Gastronomins dag

På Gastronomins Hus vid Högskolan i Kristianstad bjöd Gastronomiprogrammet in aktörer från livsmedelssektorn och andra med intresse för gastronomi under temat ”Den svenska måltidskonsumenten”.

Dagen till ära var jag keynote speaker och höll föredraget “Det nynordiska köket i en digital matålder: En berättelse om den svenska matkulturens utveckling under det senaste århundradet”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s