Frukostseminarium: Kulturskapande kommunikation med Matbyrån

Håller ett frukostseminarium för Marknadsföreningen Stockholm och dess medlemmar den 22 maj. Följ länken för mer information och anmälan. Nedan ett utdrag om föredraget.

Föredraget Kulturskapande kommunikation i en digital matålder sätter fokus på individens identitetsskapande och hur varumärken kan använda sig av insikter kring identitetsprojektet i deras varumärkesbyggande. Med bakgrund i Culture Marketing och Matbyråns arbete hanteras ett antal explicita metoder för att nå igenom dagens mediabrus.

Mat är människans bränsle men i dagens västerländska samhälle handlar mat om så mycket mer. Mat och den kultur som är knuten till mat handlar om livsstil och status, om ekonomi och sysselsättning, om ens ursprung och naturligtvis om hälsa. Vad vi äter och väljer att inte äta är ett dagligt vittnesmål till vem vi är och hur vi väljer att leva våra liv.

Matbyrån är kommunikationsbyrån med fokus på mat och dryck. Matbyrån strävar efter att utveckla koncept som väcker nyfikenhet. Affärsdrivande resultat är målet där insikt i hur målgrupper tänker och agerar är grunden för Matbyråns arbete.

Marcus Klasson är en konsumentforskare knuten till Lunds Universitet och medgrundare till Matbyrån. I sin forskning använder Marcus sociokulturella tillvägagångssätt för att ytterligare förstå de dynamiska relationerna mellan konsumenttrender, marknadsplatsen och kulturens betydelse med särskild inriktning på populärkultur.

När: Tisdag 22 maj, kl 08:00-09.30
Var: The Castle, Slottsbacken 8

Efter nätverksträffen erbjuds även en rundvandring på den participatoriska arbetsplatsen och co-working spacet The Castle, “Slottet”, Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Lyssna på hur Slottet arbetar med kulturskapande kommunikation i deras strävan att utmana vad en arbetsplats kan vara.

Mer info om Matbyrån: www.matbyransthlm.com
Mer info om Marcus Klasson: www.marcusklasson.com
Mer info om Slottet: www.thecastle.nu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s