Hur jämställt är rymdimperiet egentligen? Ett samtal om Star Wars och feminism

Jag är aktuell i den nya s k Star Wars-bibeln i ett sexsidigt reportage om feminism och Star Wars. Här diskuterar jag genuskonstruktioner med de kvinnliga karaktärerna Leia och Padme i fokus. Vi tittar exempelvis på vilken roll prinsessan Leia har haft för den kvinnliga frigörelsen och vad de olika karaktärerna i de olika filmerna symboliserar. Nu när Disney köpt filmrättigheterna blir det intressant att se hur kvinnor gestaltas i den nya trilogin. Kontentan blir att det är viktigt att kunna ifrågasätta de karaktärer och verk som älskas av miljoner människor. Skriften som Aftonbladet ligger bakom finns än så länge enbart i fysisk form men beskrivs på nätet bland annat i Aftonbladets artikel Nu kommer det bästa magasinet i hela galaxen. Finns nu på pressreader här. Som ni kanske vet ägnar jag min forskning framförallt åt konsumentkultur och du kan ta del av denna bland annat i en av mina (medförfattare Sofia Ulver) senaste artiklar Masculinising domesticity: an investigation of men’s domestic foodwork.

Tove Björnlundh är journalisten bakom. Ta del av artikeln Hur många kvinnor får plats i rymden?

Star Wars

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s