Speaking at the seminar “Streetfood culture in Gothenburg”

Speaking at The Museum of Gothenburg Seminar Series, Wednesday 27th of May, 17.00. The session is entitled “Streetfood culture in Gothenburg”. Food trucks has, in similarity with other Nordic cities, established themselves in the city street scene. But why did street food become trendy? And how does street food in the public space relate with urban development in general?

Come and listen at Norra Hamngatan 12, Göteborgs Stadsmuseum

Föreläser och medverkar i en paneldebatt vid Göteborgs Stadsmuseums seminarieserie “Mellanrum”. Seminariet har titeln “Streetfoodkulturen i Göteborg”. Sedan sommaren 2014 är mobila matvagnar ett vanligt inslag i Göteborg, liksom i de andra nordiska storstäderna. Men till vem riktar sig den trendiga maten? Och hur hänger matservering på offentlig plats ihop med stadsutvecklingen i övrigt?

När: Onsdag 27e Maj Tid: 17.00 Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Mer info: http://goteborgsstadsmuseum.se/program/streetfoodkulturen-i-goteborg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s